Terug naar Blog 2015

 

Marijke van Eijkeren - Het is niet toegestaan om foto's op wat voor wijze dan ook over te nemen zonder toestemming

Streekplatform Kromme Rijn

Het Kromme Rijngebied is een prachtig stukje Nederland met een gevarieerd landschap gevormd door zijn verleden. Maar de tijd staat niet stil. Ontwikkelingen op verkeerskundig gebied, landbouw en recreatie zorgen voor veranderingen. Los van elkaar bedenken allerlei instanties plannen die lang niet altijd op elkaar zijn afgestemd. De gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik gaan daarom de uitdaging aan om te komen tot een gemeenschappelijk omgevingsvisie voor het buitengebied. Dat gebeurt in nauw overleg met de direct betrokkenen. Tijdens de bijeenkomst van het streekplatform Kromme Rijn in Fort Vechten wisselden ondernemers en bewoners van het gebied met elkaar van gedachten over de kansen en mogelijkheden om de veranderingen zelf vorm te geven. Er werd stevig gediscussieerd, er werden contacten gelegd en informatie uitgewisseld. Troubadour Boudewijn Hansen zorgde voor de vrolijke noot met een lied over het Kromme Rijngebied.