Terug naar Blog 2016

 

Marijke van Eijkeren - Het is niet toegestaan om foto's op wat voor wijze dan ook over te nemen zonder toestemming

Kampioenschap heggenvlechten

Heggenvlechten is een oud ambacht. Dit cultureel erfgoed was bijna verloren gegaan omdat prikkeldraad de natuurlijke afscheiding van dicht in elkaar gevlochten doornenhagen, die het vee moesten tegenhouden, overbodig maakte. Dat is niet alleen jammer vanwege de cultuurhistorische waarde, maar ook voor de natuur. Vogels en kleine zoogdieren vinden er een schuilplaats, bouwen er een nest en vinden er voedsel. De lang verwaarloosde heggen worden door goed beheer en met hulp van vrijwilligers nu weer in ere hersteld.

Vijf maart vond in Wijk bij Duurstede de kampioenschappen heggenvlechten plaats. De organisatie had een lang verwaarloosde heg uitgekozen vlak bij de Kromme Rijn. Een lastige klus voor de deelnemers. Met boomzaag, bijl en hiep gingen de teams de dikke stammen te lijf. Daar komt heel wat vakmanschap bij kijken. Wanneer gebruik je welk gereedschap en hoe maak je de juiste snede zodat je de tak kunt buigen zonder dat hij knakt of het leven eruit verloren gaat. Winnaar is Florence Deru uit Utrecht, hier op de foto.