Terug naar Blog 2017

 

Marijke van Eijkeren - Het is niet toegestaan om foto's op wat voor wijze dan ook over te nemen zonder toestemming

Cultuurlandschap

Witte Veen verwijst naar het witte wollegras en veenpluis dat hier groeit. Sinds 1981 beheert Natuurmonumenten het Witte Veen in Twente. Het is een afwisselend gebied met heide, moeras, gras, plassen, bos en hoogveen. In het verre verleden heeft het landijs dat tot hier kwam voor hoogteverschillen gezorgd. Het oorspronkelijke hoogveengebied is in de loop der tijd deels ontgonnen en is nu grotendeels cultuurlandschap. Het veen werd afgeplagd en in gebruik genomen als weide en landbouwgrond. Schapen graasden op de heide en de mest uit de potstal werd weer gebruikt voor de akkers, de essen. Die werden daardoor steeds hoger, wat goed te zien is bij de akker tegenover de Haarm├╝lle.

Eind 19de eeuw had textielbaron Van Heek het plan om in het Witte Veen een landgoed aan te leggen. De dennen herinneren hier aan. Ze werden geplant als productiebos. Natuurmonumenten vervangt die geleidelijk door natuurlijke bomen. Door het plaatsen van dammen wordt voorkomen dat het gebied uitdroogt; regenwater blijft langer staan. Niet alle bomen kunnen tegen natte voeten en gaan dood. Dat zie je aan de kale berkenstammen op sommige plaatsen. Zo'n vijftig Schotse hooglanders houden het heidegebied kaal. Anders zou de heide veranderen in bos. Op plaatsen waar ze niet kunnen komen halen vrijwilligers de jonge opslag weg.