Terug naar Blog 2017

 

Marijke van Eijkeren - Het is niet toegestaan om foto's op wat voor wijze dan ook over te nemen zonder toestemming

Dauwtrappen op Fort Rijnauwen

Dauwtrappen op Fort Rijnauwen Donderdag 25 mei was de perfecte ochtend voor het traditionele dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Over het landschap van de Kromme Rijn hing een mysterieuze nevel over het landschap. De fietstocht op het vroege uurtje naar Fort bij Rijnauwen was al een feest. Om stipt zes uur ging het hek van het anders ontoegankelijke fort open en gingen we met de boswachter op pad. Fort bij Rijnauwen is het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort maakt onderdeel uit van de tweede fortengordel die ten oosten van Utrecht werd aangelegd. Die was nodig vanwege de nieuwe ontwikkelingen op wapengebied. Alles tevergeefs: het fort werd juist door de vijand als wapenopslag en gevangenis gebruikt. Op het grote binnenterrein, waar nu zeldzame planten als orchideeën bloeien, werden verzetsstrijders geëxecuteerd. Het oorlogsmonument herinnert eraan. Elk jaar op 4 mei luidt de grote klok van het fort tijdens de dodenherdenking. Het fort is nu het domein van de ree, de das, de vos en de vleermuis. Met de boswachter struinen we door de prachtige natuur en komen op plekken waar je bij een gewone rondleiding nooit komt. Hij wijst ons op de sporen van reeën en dassen en op de kracht van de natuur. Boomwortels drukken de metersdikke muren gewoon stuk.