Terug naar Blog 2017

 

Marijke van Eijkeren - Het is niet toegestaan om foto's op wat voor wijze dan ook over te nemen zonder toestemming

Langs wetering

De Lek vormt al eeuwen de grens tussen de provincie Utrecht en Gelderland. Vanuit Houten kom je er met de fiets alleen via een veerpont. Op deze mooie zonnige novemberdag toch maar eens bij Culemborg overgestoken riching Buurmalsen. Het landschap Langs de Lek is gevormd door de rivieren die hier eeuwenlang onbedijkt hun eigen weg zochten. De bedding verplaatste zich voortdurend. Het water nam sediment uit de bergen van midden Europa mee. Bij overstromingen werd het grove materiaal langs de oevers afgezet en verderweg de fijne kleideeltjes. Zo ontstonden de hogere stroomruggen en lage komgronden. Langs de rivier, op de hogere gronden, wonen al heel lang mensen. Die grond werd het eerste in cultuur gebracht. De komgronden waren lang een wildernis. Naarmate er meer behoefte was aan landbouwgrond werden de natte lage gronden vanaf de oeverwal ontgonnen en zo verder het gebied in. In Schalkwijk werd de Schalkwijksewetering gegraven om het water af te voeren. Indien mogelijk werden bestaande waterwegen als ontginningsas genomen zoals bij Culemborg waar kavels werden uitgezet vanaf het riviertje de Meer.