Terug naar Blog 2017

 

Marijke van Eijkeren - Het is niet toegestaan om foto's op wat voor wijze dan ook over te nemen zonder toestemming

Cultureel erfgoed Houten-Vinex

Tussen het bedrijfsterrein De Meerpaal en de rondweg van Houten ligt de Houtensewetering. Ooit was dit de achterkade van de Schalkwijkse ontginning Vuylcop. De wetering is in 1230 gegraven om het water af te voeren van de Houtense en Gooyer stroomrug. Van het zand werd langs de wetering een kade opgeworpen die toegang gaf tot de boerderijen. Tot de komst van het Amsterdam-Rijnkanaal liepen de lange smalle kavels achter de boerderijen door tot aan de Schalkwijksewetering. De bouw van Houten-Zuid en het bedrijfsterrein maakte definitief een eind aan de boerenbedrijven. De historische boerderijen langs de wetering zijn grotendeels gemeentelijke monumenten. Hoewel de gebouwen daardoor zijn behouden is de context waarin ze stonden grotendeels verloren gegaan. De openheid naar het land achter de boerderij is verdwenen; de middeleeuwse ontginningsstructuur grotendeels doorbroken. Waar vroeger de koeien graasden, staan nu huizen en bedrijfspanden.