Rondje Beverweerd

December 2018

Tussen de grijze decemberdagen zit af en toe een prachtige zonnige dag. Dat is extra genieten. Weer om erop uit te gaan. De keuze valt op een wandeling dicht bij huis in de Kromme Rijnstreek. Met de fiets naar kasteel Beverweerd voor een rondje Beverweerd over zichtlanen en het kleinschalige boerenland rondom het kasteel.

kromme rijn

De wandeling begint bij het bruggetje op de Molenhoeflaan over de Kromme Rijn. Ooit was dit de hoofdstroom van de Rijn. Tot de afdamming in 1122 werd het landschap hier gevormd door de dynamiek van de rivier. Na het bruggetje loop je een Stiltegebied in. Echt stil is het niet, afhankelijk van de wind hoor je nog altijd het verkeer op de nabijgelegen provinciale weg. Maar de bomen van het landgoed dempen al snel het geluid van het autoverkeer.

koetshuis Beverweerd

De route gaat verder over De Laan, een zichtlaan van kasteel Beverweerd. Maar loop eerst even een eindje de Jachthuislaan in naar de hoofdingang van kasteel Beverweerd. Het park rondom is opengesteld voor wandelaars. In de oude bomen rondom het kasteel vliegen veel vogeltjes. Vooral de boomklevertjes laten zich in deze tijd van het jaar goed horen. Het kasteel is in de vorige eeuw een tijdlang kostschool geweest. De vele bijgebouwen op het terrein stammen uit die tijd. Het koetshuis is rond 1850 gebouwd in neogotische stijl net als het kasteel in die tijd.

Beverweerd is gebouwd op een waard, een vlak stuk land gevormd door de Kromme Rijn. Hier kwamen ook bevers voor, vandaar de naam van het kasteel. Kijk aan de rivierzijde van het kasteel even omhoog naar de balustrades; ze worden gesteund door bevers.

Wandel terug naar De Laan. De zichtlaan loopt door naar de Langbroekerwetering. Ter hoogte van de Werkhovense Meer die hier het pad kruist, staat een oorlogsmonument ter herdenking van Régis Deleuze die hier in februari 1945 verongelukte. Hij vloog met een Squadron van de Britse RAF, maar verloor door motorproblemen het contact met de groep. Op zijn terugweg werd hij beschoten door de Duitse luchtdoelartillerie.

Aangekomen bij de Langbroekerwetering volg je De Laan, hier Voorlaan geheten rechtsaf langs de Langbroekerdijk om al heel snel voor de boerderijen rechts het pad de Veensteeg in te slaan. De route volgt nu een klein eindje het klompenpad Aderwinkelpad. Het pad wordt hier avontuurlijker en in het natte jaargetijde zijn laarzen geen overbodige luxe. Nu, na de droge zomer, valt het mee.

De boerderijen in de wijde omtrek van kasteel Beverweerd hoorden vroeger bij het kasteel. Je herkent ze aan de geel, rode luiken met een groene rand. De geel geschilderde gietijzeren ornamenten, links op de foto, geven het begin aan van de zichtlaan die hier in een haakse bocht langs de Langbroekerwetering loopt. Ook aan het begin van de andere drie zichtlanen vind je deze hekpalen. Op de linker staat Bever en op de rechter Weert.

Het pad loopt eerst langs een bosje en vervolgens door het kleinschalige agrarische landschap van de Kromme Rijn. Hier merk je echt dat je in een stiltegebied wandelt. Die stilte wordt beschermd met regels die in de Provinciale Ruimtelijke Ordening zijn opgenomen. Landelijke geluiden als die van een tractor die het land bewerkt zijn wel toegestaan.

De Veensteeg komt uit op de Jachtrustlaan die je een kort stukje linksaf volgt om vervolgens rechtsaf het weiland in te lopen richting Werkhoven. Je bent weer aangeland op het Aderwinkelpad, maar ook het Krommerijpad loopt hier langs net als nog drie andere gemarkeerde routes.

Kromme Rijn

Na het bruggetje over de rechtgetrokken Kromme Rijn vervolg je de route over het Kerkpad dat even verderop de Achterrijn kruist. De Achterrijn is een meander van de Kromme Rijn die vroeger langs Werkhoven stroomde. Voor een snellere route naar Utrecht werd deze bocht in 1437 afgesneden.

Vanaf het Kerkpad heb je een prachtig uitzicht op het kasteel in de verte. Via het Kerkpad liepen in vroegere tijden de bewoners van de streek naar de kerk op de Brink in Werkhoven. Nu kruist het pad de drukke provinciale weg en is een oversteek niet aan te raden.

We slaan hier rechtsaf richting bushalte. Bij de bushalte kun je een veilige route onder de weg door volgen naar Werkhoven, maar wij lopen hier richting kasteel over de Beverweertseweg. Aan weerszijden van de zichtlaan staan vrij jonge eiken.

Let even op de golvende akker rechts van de weg. Hier ligt een oeverwal van de Kromme Rijn. De meanderende Rijn overstroomde regelmatig en liet slib achter op het land dat zo steeds hoger kwam te liggen. Zo vormde de rivier een natuurlijke dijk en nog altijd is de vruchtbare grond geschikt voor akkerbouw.

kasteel Beverweerd

Al snel komt kasteel Beverweerd weer in zicht. Sinds de bouw van de woontoren in de Middeleeuwen zijn er regelmatig stukken aangebouwd. Rond 1850 werd het kasteel in neogotische stijl verbouwd. Het kasteel is net als het koetshuis wit geschilderd op de woontoren na. Die is zo goed herkenbaar als oudste deel van het bouwwerk. De Beverweertseweg eindigt bij de brug over de Kromme Rijn waar we onze wandeling begonnen.

© Marijke van Eijkeren - Het is niet toegestaan om foto's op wat voor wijze dan ook over te nemen zonder toestemming

 

Marijke van Eijkeren - Het is niet toegestaan om foto's op wat voor wijze dan ook over te nemen zonder toestemming

 

Terug naar blog 2018

Routekaartje rondje Beverweerd