Marijke van Eijkeren - Fotograaf
Home | Galerie | Blog | Routes | Publicaties | WerkAanDeMuur | Over mij | Contact

Blog 2019

Landgoed Ter Hooge

landgoed ter Hooge

Landgoed Ter Hooge aan de Koudekerkseweg in Middelburg is zelfs in de drukke meivakantie een plek waar je kunt wandelen zonder iemand tegen te komen. Het is een van de oudste buitenplaatsen van Walcheren en stamt uit de 13de eeuw. Daar werd op een hogere plek in het landschap een kasteel gebouwd. Sinds die tijd is er veel veranderd.

landhuis Ter Hooge
Het landhuis dat er nu staat is in 1755 gebouwd op de fundamenten van een vorige versie. Oorspronkelijk bestond het kasteel uit een plein met rondom bebouwing en daar omheen een gracht. Nu is het een symmetrisch gebouw met twee torens. Nadat de laatste bewoner, baron Van Lynden, vertrok werd het landgoed overgedragen aan de  Van Lynden - Ter Hooge Stichting. In het kasteel zijn nu vier appartementen. De tuin rond het landgoed is vrij toegankelijk.


Dankzij een slim ontwerp kun je in het park rond het landhuis eindeloos ronddwalen. Ik begin mijn wandeling over het pad aan de buitenrand. Tot de 18de eeuw was het niet gebruikelijk om rond een kasteel een park aan te leggen. De grond werd nuttig gebruikt. Bij het landgoed hoorden landerijen die voor inkomsten moesten zorgen. Begin 18de eeuw werd een formele tuin aangelegd met vier sterrenbossen.

landgoed Ter Hooge
Met de bouw van het nieuwe landhuis kreeg de tuin een barokke stijl met elementen uit de rococostijl: slingerende paadjes, bospercelen en een grote vijver met uitzicht op de landerijen buiten het park.


Begin negentiende eeuw werd het park aangepast aan de in die tijd heersende Engelse landschapsstijl. De grote vijver bleef gehandhaafd; de vijvers naast het huis werden slingerend aangelegd. Rondom de waterpartijen en door het bos lopen kronkelige paadjes met soms lichte hoogteverschillen. Over het water liggen sierlijke bruggetjes.  Die tuin heeft de inundatie uit 1944 niet overleefd, maar is in een wat soberder uitvoering hersteld.


De paden aan de randen van het park geven uitzicht op de landerijen rondom. Een hekje geeft toegang tot een wandelroute door het weiland. Daar lopen nu zoveel koeien dat ik die optie maar niet uitprobeer. Alleen de doorkijkjes zijn al mooi. Dat is sinds de inundatie aan het eind van de Tweede Wereldoorlog niet vanzelfsprekend. Het zoute water en de herverkaveling maakten een eind aan het typische agrarische landschap op Walcheren. In 2003 werd rondom Ter Hooge het oude landschap hersteld met Zeeuwse hagen, drinkpoelen en solitaire boomgroepen.

kastanjeboom
Dat Walcheren in 1944 onder water liep was een gevolg van geallieerde bombardementen op de dijken in een poging om een eind te maken aan de Duitse bezetting. Als gevolg daarvan is de beplanting op landgoed Ter Hooge niet ouder dan een jaar of zeventig. Een boom heeft het overleefd, een kastanjeboom met zeven stammen. Ik vermoed dat het deze is. Hij staat nu prachtig in bloei. Het kasteel deed zijn naam eer aan; het stond hoog genoeg om niet onder water te lopen.


In ruim zeventig jaar is een prachtig nieuw bos ontstaan. Eiken, essen en esdoorns werden aangeplant. Hier en daar ook beuken, tamme kastanjes en lindes, in groepjes of lijnen. Nu in het vroege voorjaar kun je er genieten van het frisse jonge blad aan de bomen.

meidoorn
In het park komen veel vogelsoorten voor. Ze vinden er weer voldoende nestgelegenheid en profiteren van de bessen van de inheemse struiken. Op dit moment valt de meidoorn op die zijn naam eer aandoet en nu volop in bloei staat. De vogels laten massaal hun lenteliedje horen.

daslook voorjaarszonnebloem
Vanaf het vroege voorjaar bloeien in het park veel soorten stinzenplanten. Ter verfraaiing van de tuin werden ze in vroegere tijden aangeplant in de parken rond een landhuis. De bolgewassen die uit het buitenland afkomstig waren verwilderen en groeien nu overal in het park. In april/ mei bloeit de daslook tot zelfs op het pad. Verscholen tussen de bomen bloeit een groepje voorjaarszonnebloem.

fluitekruid
Maar ook de inheemse flora bloeit in mei uitbundig. Overal langs het pad staat fluitekruid. Een bijnaam die de schermbloemige bloem eer aandoet is kantbloem; niet omdat ze langs de kant van de weg staan, maar vanwege de fijnmazige bloemetjes die wel op kant lijken.

hondsdraf

boterbloemlook zonder look

Mooi zijn ook de kleine roze bloemetjes van robertskruid, de paarse hondsdraf, de goudgele boterbloemen en het look zonder look. Deze laatste plant is de waardplant voor het oranjetipje. De kans om deze vrolijke vlinder met zijn oranje vleugelpunten te zien is eind april begin mei groot. Vandaag is het weliswaar zonnig maar helaas veel te koud voor vlinders en de meeste andere insecten.