Marijke van Eijkeren - Fotograaf
Home | Galerie | Blog | Routes | Publicaties | WerkAanDeMuur | Over mij | Contact

Blog 2019

West Zeeuws-Vlaanderen

Kust Zeeuws-Vlaanderen

Voor de opening van de Westerscheldetunnel was Zeeuws-Vlaanderen vanuit Nederland alleen te bereiken via het water. De vakantie begon op de veerboot van Kruiningen naar Perkpolder. Het voelde als buitenland. De zes kilometer lange autorit door de donkere tunnel is minder aantrekkelijk, maar West Zeeuws-Vlaanderen blijft een landje apart dat nooit verveelt. Het strand, de zee en de polder zijn nooit hetzelfde.

't Zwin
Voor de aanleg van dijken was Zeeuws-Vlaanderen overgeleverd aan de grillen van de zee. De vele kreken en geulen herinneren aan de tijd dat de zee diep het land binnenstroomde. Dat gebeurt nog steeds bij ’t Zwin; het natuurgebied dat op de grens ligt van Nederland en België. Ooit was het een belangrijke vaarweg naar Brugge totdat die te ondiep werd en grote delen van ’t Zwin werden ingepolderd. Ook het restant van de geul dreigde te verzanden. Bij laag water kon je over het strand zo naar Knokke lopen. Recent is de geul uitgediept en kan de natuur weer profiteren van de dynamiek van eb en vloed.

aardappelveld in bloei

Het teruggeven van land aan de dynamiek van de zee is mooi voor de natuur, maar ligt gevoelig bij veel inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. Eeuwenlang is er een harde strijd gevoerd om land terug te winnen op de zee. Steeds meer stukken land werden ingepolderd en op de vruchtbare zeeklei liggen nu uitgestrekte akkers. Bij een fietstocht door het Zeeuwse land kun je genieten van de bloeiende aardappelvelden met, afhankelijk van het ras, witte of paarse bloemen.

gele akker

Tussen Nieuwvliet en Zuidzande ligt een akker met warm gele bloemen te schitteren in de zon. Wat hier voor gewas geteeld wordt is mij niet duidelijk. Mooi is het wel.

bloeiden akkerrand

Graan is een bekend gewas dat in Zeeland wordt geteeld. Deze akkers waren vroeger een paradijs voor heel veel vogels, maar ook voor de schilders. Ze stonden vol blauwe korenbloemen en rode klaprozen. De efficiëntere teelt heeft hier een einde aan gemaakt. Op het platteland is het een stuk stiller geworden. Maar het besef dat biodiversiteit niet alleen in het belang is van de natuurliefhebber heeft geleid tot mooie initiatieven. Steeds vaker zie je langs de akkers brede stroken die ingezaaid zijn met wilde planten.

vlas in bloei

Het telen van vlas is een vak apart. In de Middeleeuwen stond het daarom ook in hoog aanzien. In de loop der eeuwen concentreerde de teelt zich steeds meer tot Zeeland. De Zeeuwse klei was er heel geschikt voor en Vlaanderen, een belangrijke afzetmarkt voor vlas, ligt er vlak bij. Toch staat de vlasteelt in Nederland onder druk. Er is te weinig aandacht voor van de overheid. In Frankrijk is het werkklimaat beter, de teelttechnieken verder ontwikkeld en de grond goedkoper.

zwarte polder bij NieuwVliet-bad

Het veroveren van land op de zee lukte niet altijd even succesvol. De Zwarte Polder bij Nieuwvliet-bad werd in 1623 aangelegd, maar overstroomde in 1802 bij een dijkdoorbraak. De polder werd niet hersteld. Het punt waar de dijk doorbrak is nu een slufter. De werking van eb en vloed maakte van de voormalige polder een prachtig natuurgebied. Het instromende water zocht een weg en nam zand en slib mee; stuivend zand vormde de dijk om tot duinen.

zwarte polder

Recent is de slufter die dreigde te verzanden uitgediept en er is nieuwe natuur toegevoegd. Bij de toegankelijkheid van dit gebied is gezocht naar een balans tussen natuur en beleefbaarheid. Door een deel van de Zwarte Polder loopt een pad dat vrij toegankelijk is. Andere delen zijn vogelrustgebied. Regelmatig is er een wandeling met een gids.

lepelaars beschermd vogelgebied

Verdronken Zwarte Polder zilverreiger

's Morgens in alle vroegte is de slufter het domein van de vogels. Lepelaars en zilverreiger vinden voedsel in de plassen die zijn achtergebleven na hoog water. Als het tijdstip aanbreekt dat mensen hun hond uitlaten is het gedaan met de rust. Rustig lopend over de vlonders is geen probleem. Maar het betreden van de smalle strook tussen plas en vogelrustgebied maakt de vogels onrustig. Als loslopende honden dan ook nog het water in sprinten gaan ze op de vlucht.

Vlak erbij, aan de andere kant van het fietspad is een grote plas met eilandjes waar geen mens mag komen. Hier kunnen vogels in alle rust foerageren, broeden en hun jongen groot brengen. Zittend op de dijk kun je genieten van de overvliegende sterntjes, de roodborsttapuit in het struweel, de koekoek die zijn eigen naam roepend overvliegt, de kievit en de vele kluten in het water. Een goede verrekijker, of liever nog een telescoop, is wel een aanrader. Die helpt niet alleen om de vogels op naam te brengen, maar ook om het verenkleed van de vogels dichtbij tot in detail te bewonderen.

roodborsttapuit canadese gans kluut konijn