Marijke van Eijkeren - Fotograaf
Home | Galerie | Blog | Routes | Publicaties | WerkAanDeMuur | Over mij | Contact

Blog 2022

Augustus 2022

Landgoed Twickel

 

kasteel Twickel

Landgoed Twickel ken ik al vanaf mijn kindertijd. We gingen er op zondag vaak wandelen. Ik was er jarenlang niet geweest. Onterecht, het is een prachtig kleinschalig landschap. De geschiedenis gaat terug tot de 14de eeuw. In 1347 kocht Herman van Twickelo het 'Huis to Eysinc'. In de loop der eeuwen is er flink gebouwd rond wat oorspronkelijk een boerderij was. De naam veranderde in Twickel. Anders dan de meeste landgoederen is Twickel nooit verkocht maar ging steeds over naar zoon of dochter. Marie barones van Heeckeren van Wassenaer was de laatste van de familie. Zij had geen kinderen. Ze bracht het landgoed onder in de Stichting Twickel om het als natuur- en cultuurmonument in stand te houden. Een achterneef woont nog altijd op het kasteel.

Bornse Voetpad

Het bezoekerscentrum tegenover de parkeerplaats aan de Twickelerlaan is een mooi startpunt voor een kortere of langere wandeling over het landgoed. Gezien de hoge temperaturen zochten we de koelte van het Twickeler Bos op. Precies tegenover het kasteel ligt het Bornsevoetpad. Het gaat dwars door het bos en kruist de Twickelervaart en de Oelerbeek. Vanaf het pad heb je verschillende mogelijkheden om het bos in te gaan.

Bornse Voetpad

Het eerste bruggetje gaat over de Twickelervaart. In de weilanden van het kleinschalige coulisselandschap staan koeien in de wei. De tijd lijkt hier stil te staan. Het landschap ziet er nog net zo uit als in mijn kindertijd. Even verderop gaan we links het bos in. De groene specht zit er nog altijd te horen aan zijn lachende roep.

Noordmolen Twente

Aan de hand van het routekaartje dat verkrijgbaar is bij het bezoekerscentrum vinden we onze weg door het bos. We kruisen de Oelerbeek, die op dit punt parallel loopt aan de Twickelervaart, en verderop de Bornsestraat. Zo komen we bij de Noordmolen. Begin 19de eeuw stonden hier nog twee molens, een korenmolen en een oliemolen. Herman van Twicklo kocht ze in 1347. In 1831 werd de korenmolen gesloopt. Alleen de oliemolen bleef in bedrijf en is al meer dan 650 jaar oud. Olie werd geslagen uit lijnzaad. In de loop van de 19de eeuw was het niet meer rendabel om dit met een watermolen te doen. Vrijwilligers nemen deze taak tegenwoordig op zich. Tijdens openingstijden krijg je uitleg over de werking van de molen en kun je een flesje lijnzaadolie kopen.

Noordmolen Twente

Bij de molen komen de Oelerbeek en de Twickelervaart bij elkaar. De Oelerbeek is een watervoerende beek, wat wil zeggen dat er altijd water in de beek zit. De beken in Twente horen tot het laaglandbeektype. Voor de watertoevoer zijn ze afhankelijk van regen. Dat is met de huidige droogte een probleem. Het water van de Oelerbeek is afkomstig uit een heel groot gebied. De kans dat hij droog komt te staan is daarom klein. De beek is onderdeel van het waterlichaam Azelerbeek, een langzaam stromende beek op zandgrond behorend tot het stroomgebied van de Regge. Het waterlichaam bestaat stroomopwaarts van de Noordmolen uit de Rutbeek, Veldbeek, Boekelerbeek, Nieuwe Oelerbeek en vanaf de watermolen bij Oele de Oelerbeek.

Noordmolen Twente

Na de watermolen stroomt de Oelerbeek verder als Azelerbeek en komt ten slotte uit in de Bornsebeek. De vele beken in Twente dragen mede bij aan de rijke flora en fauna.

Landgoed Twickel

De Twickelervaart is een rond 1775 gegraven water dat deels een bestaande beek volgt. Het was een initiatief van de toenmalige heer van Twickel Carel van Wassenaer. Als je dit smalle water ziet, kun je je nauwelijks voorstellen dat over deze vaart handelswaar werd vervoerd tussen Carelshaven en, via de Regge, plaatsen als Amsterdam en Zwolle. Carelshaven , genoemd naar de opdrachtgever, was een haven met een herberg op het landgoed Twickel. Kleine vrachtschepen brachten turf, voedsel en gezaagd hout naar Delden en namen op de terugweg linnen mee voor de beurs in Amsterdam.

twickeler vaart

We lopen terug richting kasteel een stukje langs de Twickelervaart. Die staat even voor de watermolen met een vispassage in verbinding met de Oelerbeek. Hoewel het pas augustus is maakt het bos al een herfstige indruk. Van sommige bomen is het blad al bruin.

landgoed Twickel

Op de paden in het bos ligt ook al veel afgevallen blad.

paddenstoel

Een prachtige paddestoel aan een boomstam draagt bij aan de herfstige sfeer. Wel opvallend dat deze er ondanks de droogte zo mooi bijstaan.

Landgoed Twickel

We lopen aan de rand van bos en het typisch Twentse essenlandschap in de schaduw van een bomenlaan terug naar het beginpunt van de wandeling. Een mooie plek om snel naar terug te keren.

Terug naar Blog 2022