Marijke van Eijkeren - Fotograaf
Home | Galerie | Blog | Routes | Publicaties | WerkAanDeMuur | Over mij | Contact

terug

De Kromme Rijn in 12 wandelingen

Wandeling 5: Langs de Oude Kromme Rijn

watertoren werkhoven

Langs de Kromme Rijn kun je vanaf Wijk bij Duurstede tot in Utrecht een wandeling van 29 km maken die grotendeels over het jaagpad langs de rivier gaat. Dat is een pittig eindje lopen. Maar je kunt het hele traject ook in etappes verdelen en er rondwandelingen van maken. Dit jaar, 2022, is het 900 jaar geleden dat de Kromme Rijn werd afgedamd. Een mooie aanleiding om elke maand een rondje Kromme Rijn te lopen. De vijfde rondwandeling gaat vanaf de Watertoren van Werkhoven langs de Oude Kromme Rijn, Kromme Rijn, door het Langbroek en via het wandelpad vlak langs de Oude Kromme Rijn terug naar het beginpunt. Je loopt langs een oude meander van de Kromme Rijn, door een prachtig natuurgebied langs de Kromme Rijn en (over de berm langs asfaltwegen) rond het landgoed van kasteel Sterkenburg. Je volgt de wandelknooppunten 21 - 74 - 70 - 72 - 64 - 37 - 11 - richting 14 - na kasteel Sterkenburg rechtsaf De Zuwe - linksaf parallelweg N229 - 26 - 25 - 23 - 22 - -21 (9,4 km). Een routekaartje vind je op route.nl of haal bij de VVV de wandelkaart Krommerijnstreek.

De wandeling begint vlak na wandelknooppunt 21 bij de Watertoren van Werkhoven. De Watertoren is in 1937 gebouwd en 43 meter hoog. De watertoren is niet meer in bedrijf en tegenwoordig in particulier bezit. In het weekend kun je genieten van een kop koffie of lunch, binnen of op het terras aan het water. Een rondleiding hoort dan ook tot de mogelijkheden. Boven aangekomen heb je dan een prachtig uitzicht over het landschap van de Kromme Rijn. Wandel over de Watertorenweg richting knooppunt 74.

Watertorenweg in Werkhoven

Je loopt hier over een stroomrug van de Kromme Rijn. Rechts, een behoorlijk eind van de weg, ligt een oud meander van de Kromme Rijn, de Oude Kromme Rijn. Toen de Rijn nog onbedijkt was kon de rivier vrij meanderen door het vlakke Nederland. De stroomsnelheid was veel lager dan in Duitsland. Grint, meegevoerd uit het gebergte van Midden Europa zonk naar de bodem van de rivier. Bij overstromingen bleef het zand naast de rivier achter en vormde een oeverwal. Als de rivier door al het grint dat bleef liggen te ondiep werd, kon een doorbraak ontstaan door de oeverwal. De drooggevallen rivierbedding vormde dan samen met de naastgelegen oeverwal een stroomrug. De vruchtbare zavelgrond van de stroomrug is erg geschikt voor akkerbouw en fruitteelt.

Kromme Rijnpad

Op de T-splitsing bij knooppunt 74 rechtsaf naar het vlakbij gelegen knooppunt 70. Ga door het hekje en vervolg de route naar knooppunt 72.

Kromme Rijnpad

Je loopt hier door een prachtig natuurgebied dat te danken is aan het project Ruimte voor de rivier. Het gebied is eigendom van het Utrechts Landschap. De rivier heeft hier alle ruimte gekregen. Tot aan de onderdoorgang onder de N229 loopt het pad langs de Oude Kromme Rijn. Die is hier in het kader van het project een stuk breder gemaakt. In mei staat langs het pad het fluitekruid volop in bloei. In de verte zie je de watertoren. Hij is in de verre omgeving te zien. In dit deel van de Kromme Rijnstreek met zijn bochtige wegen raak je gemakkelijk de weg kwijt. Dat komt omdat de verkaveling op de stroomruggen onregelmatig is. De Watertoren is dan een mooi orientatiepunt.

Kromme Rijnpad

Even verderop kom je bij de onderdoorgang onder de N229. De doorgang is zo laag dat je echt moet bukken om je hoofd niet te stoten. Dit deel van de Graaf van Lynden van Sandeburgweg ligt er pas sinds eind jaren 70. Daarvoor ging al het verkeer via de Leemkolkweg door Werkhoven.

Kromme Rijn

Op het punt waar De Oude Kromme Rijn uitkomt op de gekanaliseerde deel van de Kromme Rijn kruist de N229 de Kromme Rijn. Na het hekje voor de doorgang verlaat je dus de oude meander en loop je onder de weg door vlak langs de Kromme Rijn.

ooievaarsnest

Na de onderdoorgang gaat het pad een eindje van de rivier af verder door een prachtig stukje nieuwe natuur. De drukke provinciale weg verdwijnt achter het hoge talud en de bosjes met inheemse struiken. Een ooievaarspaar heeft er een mooie hoge plek gevonden om te nestelen.

Kromme Rijn picknicktafel

Halverweg het natuurgebied is een zijgeul uitgegraven. Vlak daarvoor is een picknickplek met uitzicht op de Kromme Rijn, het weiland aan de overkant met daarachter het gemengde bos van landgoed Sterkenburg.

grauwe gans met jonkies

Het pad loopt verder langs de zijgeul. Een paartje grauwe ganzen kan hier in alle rust zijn jongen groot brengen.

Stichtse Rijnlanden

Overal in het gebied zie je de waterwerken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Vanaf de afdamming van de Kromme Rijn en de ontginning van de kom van Langbroek was het noodzakelijk om het waterpeil vanuit een gezamenlijk beleid te beheren. Dat was het begin van de oprichting van waterschap HdSR. Sluizen en gemalen regelen het waterpeil in de waterwegen en daarmee de grondwaterstand. Verschillende belangen spelen daarbij een rol. De boeren willen een waterpeil dat goed is voor de landbouw, de fruitelers hebben in het voorjaar water nodig om te sproeien bij nachtvorst en de natuurbeheerders willen een afwisseling van droge en natte gebiedjes.

look zonder look

Ga bij knooppunt 72 rechtsaf en volg de Steenovenweg naar knooppunt 64. De weg loopt nog een klein stukje langs de zijgeul die even verderop uitkomt in de Kromme Rijn. Dat de Kromme Rijn hier behoorlijk breed is heeft te maken met de kleiwinning in het verleden op deze plek. De naam van de weg, Steenover, wijst hier al op. Hier werden vroeger stenen gebakken. Op de topografische kaart uit het begin van de vorige eeuw staat vermeld dat op de plek aan de Steenovenweg waar nu een boerderij staat Steenbakkerij Kattenveld stond. Let op het stroompje achter de boerderij links van de weg. Ook dit is een oude meander van de Kromme Rijn. eerste deel Kattenvelssche Meer en na de bocht Achterrijn.

Kromme Rijn

Geniet van het uitzicht op de brug naar beide kanten van de meanderende Kromme Rijn. In de verte zie je kasteel Beverweerd liggen waar het volgende rondje Kromme Rijn langs gaat. Dit stuk is in het verre verleden ook gekanaliseerd al ziet het er natuurlijk uit.

broekweg het Langbroek

Loop bij knooppunt 64 richting 37 over de Broekweg. De naam van de weg geeft al aan dat de weg door laaggelegen, nat land loopt. Links en rechts van de weg ligt een sloot. Tijdens de ontginning van het Langbroek is deze weg aangelegd als waterkerende scheiding tussen twee delen van de copeverkaveling. Het is een zijkade of zuwe. Broekweg

Rechts van de Broekweg ligt landgoed Sterkenburg. Het landgoed ligt op een ontginningsblok dat in een punt loopt. Ontginning vond plaats in blokken met een kade eromheen. Vaak zijn dat rechthoekige blokken, maar soms blijft er een reststuk over tussen twee blokken zoals hier het geval is. De verkaveling rechts van de weg loopt daardoor uit in een punt.

koeien in de wei

boerderij, was Rustpunt, verte toren Sterkenburgh. ind van de weg bij knooppunt 37 rechtsaf naar knooppunt 11 langs de Langbroekerwetering.

Waterwerk Langbroekerwetering

sluis met kanoovergang en vispassage (toch?)

Langbroek

wetering naar de andere kant van de weg

Kasteel Sterkenburg

Sterkenburg is een van de oudste kastelen langs de Langbroekerwetering. Soms staan ze vlakbij de Langbroekerwetering, soms verder weg. Dat heeft te maken met de ondergrond. Die moest stevig zijn voor de woontorens. Net als de kerken in de dorpskernen werden ze gebouwd op zandige grond. In de 18de eeuw werd de toenmalige ridderhofstad verbouwd tot een neogotisch landhuis. Kasteel Sterkenburg is particulier bezit. Een keer per jaar is het kasteel en het park eromheen opengesteld voor belangstellenden; beslist een aanrader om daar dan een kijkje te nemen.

duiventoren Sterkenburg

duiventil en adel

De Zuwe

De Zuwe of door Hardenbroek

vuilnisbelt

weg over

mmmmmmm

....

.......

........

mmm

.........

..........

 

het gebied tussen de meander van de Oude Rijn vroeg De Leemkolk heette en dat er een steenbakkerij stond met dezelfde naam.